Bezpieczeństwo i pierwsza pomoc

Przy okazji zbliżających się wakacji, w audycji medycznej Klinika Piękna poruszyłam temat bezpieczeństwa dzieci i dorosłych latem. 

Rozmawiałam z Przemysławem Małeckim, ratownikiem medycznym. 

Poruszaliśmy temat bezpieczeństwa nad wodą, w górach i podczas imprez zorganizowanych. Omówiliśmy również podstawy pierwszej pomocy. 

Posłuchajcie