Praca pielęgniarza i ratownika

Kolejny wywiad w audycji medycznej Klinika Piękna eksplorował świat zawodów medycznych, które odgrywają kluczową rolę w ochronie zdrowia, nie będąc jednocześnie lekarzami. 

Miałam przyjemność gościć Wojciecha Brzóskę, pielęgniarza oraz Michała Witkowskiego, pielęgniarza i ratownika.

Rozmawialiśmy o ścieżce prowadzącej do zawodu pielęgniarza lub ratownika, błędach w udzielaniu pierwszej pomocy oraz stereotypach związanych z pracą pielęgniarza.

Poruszyliśmy temat ogromnej wagi – pracy koordynatorów ds. transplantologii – kluczowych postaci w procesie transplantacji. Goście audycji podzielili się swoimi doświadczeniami z pracy jako koordynatorzy transplantacyjni.

Posłuchajcie